top of page
7.png


På svenska

Föreningen för graviditetsförlust Tähti ry är en förening som grundades 2022. Syftet med föreningen är att erbjuda information och stöd för personer som upplevt en förlust under graviditeten i Finland.

Med begreppet graviditetsförlust avses alla som upplevt förlust under en graviditet. Till dessa räknas missfall, förlust på grund av kromosomavvikelse hos fostret, genetiska aborter som är gjorda på grund av medicinska skäl hos den gravida eller fosterdöd. Även personer som förlorat en nyfödd räknas till vår målgrupp. Med de som genomgått en förlust menar vi bägge föräldrarna. Föreningen finns även till för anhöriga för personer som genomgått graviditetsförlust, för professionella som arbetar kring ämnet, för alla som är intresserade av ämnet samt för personer som vill understöda föreningen.


Vår målsättning är att förbättra positionen hos personer som genomgått en graviditetsförlust. Detta vill vi för att ingen skall behöva bli ensam med sin förlust. Vi vill utöka informationen och förståelsen för alla situationer då graviditeten inte slutar på ett önskat vis. Vi erbjuder kamratstöd och synvinklar för hur det går att bearbeta förlusten.

Information och stöd finns tillgängligt på finska via vår webbplats samt via våra kanaler på sociala medier. Ytterligare information som tips på böcker, podcasts och konton för sociala medier hittas i huvudmenyn Tukea (Stöd) under fliken Lisää tietoa ja tukea (Mer information och stöd) också på engelska.

Du kan kontakta oss via e-post på info@tahtiyhdistys.fi

 

bottom of page