top of page
7.png

Kohdunulkoinen
raskaus 

Kohdunulkoinen raskaus tarkoittaa raskautta, jossa hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy muualle kuin kohtuonteloon, yleensä munanjohtimeen (96 % tapauksista). Munasolu voi kiinnittyä myös munasarjaan, kohdunkaulakanavaan, kohdunsarveen, vatsaontelon pintaan tai keisarileikkausarpeen.


Kohdunulkoisesta raskaudesta käytetään myös nimitystä ektooppinen eli virhesijaintinen raskaus, joka on täsmällisempi ilmaisu. Väärän sijaintinsa vuoksi raskaus ei voi jatkua.

 

Kohdunulkoisia raskauksia on eri lähteistä riippuen 1–2 % kaikista raskauksista. 

Oireet

Kohdunulkoinen raskaus havaitaan yleensä 7.–9. raskausviikolla. Oireita ovat tavallisesti (usein toispuolinen) alavatsakipu ja määrältään vaihteleva, normaalista poikkeava verinen vuoto. Kohdunulkoisessa raskaudessa voi ilmetä myös normaaleja raskausoireita, kuten pahoinvointia ja rintojen arkuutta. Useimmiten tilanne on vaaraton ja menee ohi pelkällä seurannalla.

 

Harvinaisissa tapauksissa on kuitenkin vaarana, että odottajan munatorvi repeää ja aiheuttaa vuodon vatsaonteloon, jolloin hoitoa on saatava välittömästi. Silloin oireita voivat olla voimakas ja äkillinen vatsakipu, hartiakipu, huimaus ja pyörtyminen, joskus myös ripuli ja kipu virtsaamisen yhteydessä. Pahimmillaan kohdunulkoinen raskaus voikin olla hengenvaarallinen.

Hoito

Hoitovaihtoehtoina ovat seuranta, lääkehoito tai leikkaus. Potilaista 25–40 % hoidetaan pelkällä seurannalla, ja seurannassa noin kaksi kolmesta kohdunulkoisesta raskaudesta keskeytyy itsestään. Lääkehoitona käytetään lihakseen annettavaa metotreksaatti-pistosta, joka aiheuttaa istukkakudoksen häviämisen. Tarvittaessa pistos annetaan enintään kolme kertaa, mutta kertapistos riittää noin 80 prosentissa tapauksista. Lisäksi seurataan istukkahormonin määrää, kunnes se laskee tarpeeksi.

Jos tarvitaan leikkaushoitoa, suurin osa leikkauksista tehdään vatsaontelon tähystysleikkauksena. Jos raskaus sijaitsee munanjohtimessa, tehdään joko munanjohtimen avaus tai poisto tilanteesta riippuen.


Kohdunulkoinen raskaus aiheuttaa usein järkytystä, surua ja vaikeita tunteita, joiden käsittely vie aikaa. 

Lähteet 

Käypä hoito, Loimusalo ja Itkonen: Kohdunulkoinen raskaus - systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Terveyskirjasto,

bottom of page