top of page
7.png

Muu menetys 

Raskaudenaikaisten menetysten kirjo on laaja ja niihin kuuluu monenlaisia kokemuksia ja elämäntilanteita.

Raskaudenkeskeytys muista syistä

Joskus ihmiset päätyvät raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin sosiaalisista syistä, mutta kokevat keskeytyksensä menetyksenä ja kaipaavat sen käsittelyyn tukea. Raskaudenkeskeytyspäätökseen vaikuttavat usein monet ihmisen elämäntilanteeseen liittyvät seikat eikä päätös välttämättä ole helppo. Toisaalta raskaudenkeskeytys voi aiheuttaa surua ja ristiriitaisia tunteita, vaikka päätös keskeytyksestä olisi odottajalle selkeä. Tähti ry tunnustaa abortin tärkeänä ihmisoikeutena ja tukee heitä, jotka ovat tehneet raskaudenkeskeytyksen sosiaalisista syistä.

 

Raskaudenaikaisen menetyksen uhka

Joskus raskaudenaikaisen menetyksen uhka voi olla olemassa, vaikka varsinainen menetys ei ole vielä tapahtunut. Vauvalla saatetaan esimerkiksi todeta raskausaikana vakava rakennepoikkeama, kromosomihäiriö tai muu vaurio, jonka vuoksi on olemassa uhka, että sikiö kuolee raskausaikana tai pian syntymän jälkeen. Tällöin vanhemmat tarvitsevat henkistä tukea asian käsittelyyn usein jo heti raskausaikana diagnoosin saatuaan. Tähti ry on myös tällaisessa välitilassa kamppailevia vanhempia ja heidän läheisiään varten.

 

Lapsettomuushoitoihin liittyvät menetykset

Myös tahaton lapsettomuus voi aiheuttaa suurta surua. Monelle lapsettomuudesta kärsivälle esimerkiksi epäonnistunut alkionsiirto tai muu lapsettomuushoitoihin liittyvä vastoinkäyminen on valtava menetys, jota saa surra. 

 

Menetyskokemukset ovat moninaisia, mutta kaikki, jotka kokevat hyötyvänsä Tähti ry:n palveluista ovat tervetulleita yhdistyksemme toimintaan.

 

Lähteet
 

Terveyskylä: Päätös raskaudenkeskeytyksestä

bottom of page