top of page
7.png

Myöhäinen 
keskenmeno

Keskenmeno tarkoittaa sitä, että raskaus keskeytyy itsekseen ennen 22. raskausviikkoa tai silloin, kun sikiö painaa alle 500 g. Tätä myöhemmin tapahtuvaa sikiön menehtymistä kutsutaan kohtukuolemaksi.

 

Myöhäiseksi keskenmenoksi tai keskiraskauden keskenmenoksi kutsutaan 12. raskausviikon jälkeen tapahtunutta keskenmenoa. Myöhäiset keskenmenot ovat huomattavasti harvinaisempia kuin alkuraskauden keskenmenot: suomalaisia tilastoja aiheesta ei juuri löydy, mutta englanninkielisten lähteiden mukaan niitä on vain noin 1-3% keskenmenoista.

Keskeytymisen syyt

Myöhäisissä keskenmenoissa syynä voi olla sikiön kromosomi- tai rakennepoikkeavuus tai esimerkiksi äidin terveyteen liittyvät syyt kuten erilaiset sairaudet, tulehdukset, kohdun rakennepoikkeavuudet tai heikko kohdunkaula. 

 

Myöhäisen keskenmenon yhteydessä voidaan tehdä tutkimuksia ja yrittää selvittää, mikä keskenmenon sai aikaan. Asiaa voidaan tutkia esimerkiksi sikiön ruumiinavauksen, äidin verikokeen tai istukkanäytteen avulla. Monesti keskeytymisen syy voi kuitenkin jäädä selvittämättä, mikä voi aiheuttaa vanhemmille surua ja ahdistusta.

 

Keskenmenon eteneminen

Kun keskenmeno käynnistyy, sen estämiseksi ei valitettavasti yleensä ole tehtävissä mitään.
Myöhäinen keskenmeno voi käynnistyä lapsiveden menolla tai kuukautiskipuja muistuttavilla supistuksilla, jotka avaavat kohdunsuuta.

 

Myöhäiseen keskenmenoon voi liittyä veristä vuotoa. 

Aina kohtu ei kuitenkaan ala tyhjentyä spontaanisti, vaikka sikiön kehitys olisikin keskeytynyt. Tätä kutsutaan keskeytyneeksi keskenmenoksi.

 

Keskeytynyt keskenmeno ei välttämättä oireile mitenkään, jolloin tilanne voidaan todeta esimerkiksi ultraäänitutkimuksessa, jossa sikiön sykettä ei löydy. Joskus keskeytynyt keskenmeno huomataan vasta useita viikkoja keskeytymisen jälkeen. 

 

Hoito

Jos raskaus keskeytyy 12. raskausviikon jälkeen, keskenmenon on hyvä tapahtua sairaalahoidossa. Sairaalassa seurataan vuodon määrää ja kohdun tyhjentymistä. Saatavilla on myös kivunlievitystä.

 

Jos keskenmeno ei etene spontaanisti loppuun saakka, avuksi tarvitaan kohdun supistelua aiheuttavia lääkkeitä. Aina kohtu ei tyhjene täysin, ja kohtuun jääneitä istukan tai kalvojen osia voidaan joutua poistamaan kohdun tähystyksessä tai kaavinnassa. Joskus lääkehoito voidaan joutua uusimaan, mikäli kohtu ei tyhjene ensimmäisellä kerralla. Kohdun tyhjeneminen voi olla pitkä prosessi, joka saattaa viedä aikaa.

 

Keskenmenon jälkivuoto saattaa kestää useita viikkoja. Jälkivuodon aikana ei tulehdusriskin vuoksi suositella yhdyntää, ammeessa kylpemistä, saunomista tai uimista.
Jotkin sairaanhoitoalueet saattavat tarjota keskenmenon kokeneelle jälkitarkastuksen, jossa kohdun tyhjentyminen varmistetaan esimerkiksi ultraäänitutkimuksella tai verikokeella, mutta on myös hyvin tavallista, että jälkitarkastuksen sijaan sinua pyydetään tekemään raskaustesti noin kuukausi keskenmenon jälkeen varmistaaksesi raskauden keskeytymisen.
Keskenmeno aiheuttaa usein fyysisten oireiden lisäksi järkytystä, surua ja vaikeita tunteita, joiden käsittely vie aikaa. 

Lähteet

 

 DuodecimHelsingin kaupunkiSimpukka ry, Terveyskirjasto, Terveyskylä, Tommy’s,

bottom of page